Päätoimialamme on lain liikennejärjestelmästä ja maanteistä mukaisten tiesuunnitelmien ja rakennussuunnitelmien laatiminen. Teemme myös muuta tie-, kadun– ja maarakentamiseen liittyvää suunnittelua sekä asiantuntijatehtäviä.

 

Yhteistyökumppanien ja alikonsulttien kanssa  teemme myös erittäin vaativaa erikoissuunnittelua, kuten geoteknistä suunnittelua ja siltasuunnittelua.

 

 

 

Toimialat:

· Liikenneturvallisuussuunnittelu ja –arvioinnit (TTA)

· Teiden ja katujen yleissuunnittelu ja esisuunnitelmat

· Tie- ja rakennussuunnittelu

· Piha– ja liikennealueiden suunnittelu

· Tiesuunnittelun projektinjohtopalvelut

· Tiesuunnittelun asiantuntijatehtävät

· Suunnitelmien laadunvarmistus

· Tierakennusurakoiden konsultointipalvelut

 

 

 

 

 

Palvelut