DI Mika Latvamäellä on yli 25 vuoden kokemus liikenne- ja tiesuunnittelun alalta.

 

Työkokemusta on kaupungin, konsulttitoimistojen ja ELY-keskuksen (Tiehallinnon) palveluksesta. Koulutuksena Mikalla on tie- ja liikennetekniikan diplomi-insinöörin ja yhdyskuntatekniikan rakennusmestarin tutkinnot.

 

Mika on laatinut yli 100 kpl tie– ja rakennussuunnitelmia, muutaman kymmenen kappaletta erilaisia esisuunnitelmia ja tehnyt useita muita maanrakentamiseen liittyviä selvityksiä ja suunnitelmia.

 

 

 

Ins. (amk) Marjaana Latvamäellä on yli 15 vuoden kokemus tiesuunnittelun alalta.

 

Työkokemusta on konsulttina toimimisen lisäksi kaupungin ja teollisuuden palveluksesta. Koulutuksena Marjaanalla on insinöörin (amk) ja rakennusmestarin tutkinnot.

 

Marjaana on ollut laatimassa yli 80 kpl tie– ja rakennussuunnitelmaa.

 

 

 

Henkilöluetteloa täydennetään myöhemmin.